VR-06-0127-1710 Olof Berg

Soldat 1710-. Blev 68 år.

Far: Israel Israelsson (1647 - 1698)
Mor: Brita Persdotter (1647 - 1717)

Född: 1686-01-16 Hed sn, Thomasbo 1) 
Bosatt: Malma sn, Torps ägor 
GMR: 1712-01-04 de, Stralsund 2) Majorens Compagnie nr 127 ... Recruterades Oluf Israelsson som är barnfödd i W. manland och Heed sochn legd till solldat 1710 och ankom d 10 Octobr till Regementet är 23 åhr gammal.
Gadebusch: 1712-12-09 ge, Gadebusch 3) Stenbock beslutar sig för att anfalla den danska armén, som tagit ställning vid Gadebusch. Den 9 december inleds slaget. Danskarna, som är förstärkta med sachsiskt rytteri, räknar 18 000 man. Stenbock anfaller med sina 14 000 man. Danskarna har begått ett antal misstag vid grupperingen av sin vänstra flygel, vilket Stenbock insåg redan vid sin första rekognosering. Han beslutar sig för att lägga kraften i sitt anfall mot den svaga punkten. Efter några timmars strid är segern fullständig. Den kostar svenskarna närmare 2 000 man, danskarna och sachsarna förlorar omkring 6 000 man.
Fånge: 1713-05-05 dk, Tönningen 3) Den 5 januari går Stenbock in i Holstein-Gottorp, där han välkomnas och erbjuds att ta skydd i fästet Tönningen. Under sin marsch bränner han Altona, en mil öster om Hamburg. Denna åtgärd hade inga militära motiv och betraktas ofta som en svensk krigsförbrytelse. Stenbock själv försvarade sin handling med att det var en hämnd för att danskarna hade bränt den svenska staden Stade i Bremen.

Hårt pressad av hungersnöd och sjukdomar måste Stenbock kapitulera den 5 maj. Hela styrkan, 11 000 man, tas till fånga, och Stenbock dör i dansk fångenskap år 1717.

GMR: 1714-10-07 Husby, Torslunda länsmansgård 2) Majorens Compagnie nr 127 Fången i Danmark
Frigiven: 1719-07-28 dk, Tönningen 4) I Elisabeth Thorsells artikel anges att Olof Berg hemförlovats den 28/7 1719.
GMR: 1721-08-23 Stockholm 2) Majorens Compagnie nr 127 Oluf Israelsson Berg 33 tjår 11 västmanl gift
GMR: 1729-09-30 Västerås 2) Majorens Compagnie Olof Israelsson Berg 41 år 19 tjår Wästml
GMR: 1736-09-27 Västerås 2) Magiorens Compagnie Berg nr 127 Olof Israelsson 48 år 26 tjår gammal och darrande kan intet bära gevähret, casseras och får afsked.
Död: 1754-07-01 Malma sn, Torps ägor 5) Dödsorsak: drunknad i Lystringe ån.
jul 1 7 Begrofs gl afskedade soldaten Olof Bergpå torps ägor, född 1686 i Thomasbo af Hed sockn fader Israel Israelsson moder Brita Larsdotter ibm blef gift 1720 med Pigan Catharina Persdotter i Torp med henne aflade 1 son och 2nne döttrar, af ... sonen är förr ut död. Drunknade d 1 Jul i Lijstringe åhn midt för Torp ... har lefvat 68.


Familj med Catharina Nilsdotter (1700 - 1778)

Vigsel: 1720-03-20 Malma sn 6) Catharina vid Skiästa (Malma) vid vigseln.

Barn:
Jonas Olofsson (1721 - 1737)
Brita Olofsdotter (1724 - 1803)
Margareta Olofsdotter (1729 - )


Noteringar
Prästen har noterat i en kommunionlängd att Olof lovat "läsa med barnen".


Källor
 1) Malma fb
 2) GMR
 3) Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
 4) Släktforskarnas årsbok 2003
 5) Malma db
 6) Malma vb
      
Slaget vid Gadebusch.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Håkan Elmquist